Contact

‘Kijken naar jezelf’ gaat over niet als een zombie leven. Door gevoelig te zijn voor wat is: horen wat je hoort, zien wat je ziet, voelen wat je voelt,…! Daarbij is de waarnemer het waargenomene. Je volgt daarbij niet een bepaald patroon of zoiets: het is simpelweg onderkennen wat is!

kijkennaarjezelf@xs4all.nl
appen kan ook
Facebook
Nathan Wennegers (Naga)
Meditatieleraar
Bloemendaal (NH)