Lessen in Observatie

Vrijheid ervaar je door ongeconditioneerd naar jezelf te kijken in de plaats van over jezelf na te denken.
Een beeld van jezelf hebben is geheel iets anders dan rechtstreeks jezelf gewaar te zijn.
Volgens mij ligt geluk en vrijheid in het observeren van jezelf. De tegenhanger is de zombie staat. Denken dat je bestaat, denken dat je vrij bent.
Voorbij het bekende (denken) ligt gewaarzijn. Je hoeft er geen weg voor te gaan. Observatie kan rechtstreeks begrepen worden, gerealiseerd. Begin nu jezelf te observeren en laat dat nimmer gaan, los. ‘Wees een licht voor jezelf.’
Het kan zijn dat je er helemaal geen idee van hebt, waar over ik het heb! Dan kan kijken naar jezelf, in de vorm van: voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft, helpen om gevoelig te worden voor gewaarzijn!

Over dit onderwerp kun je met mij in dialoog treden, voor nadere uitleg.